CRASH vrijwilligers vervullen een groot aantal taken

Onderstaand een deel van de taken van onze vrijwilligers.
Heeft u interesse om mee te doen?
Kom langs of meld u aan!

Operationeel

 • Ontvangst en gidsen
 • Museum coördinatie
 • Facilitair en catering
 • Groepsbezoeken
 • Vrijwilligerscoördinatie
 • Bedrijfshulpverlening (BHV)
 • Zendamateurs
 • Evenementen
 • Promotiestand

Expositie

 • Expositie coördinatie
 • Expositie onderhoud

Extern gericht

 • PR en woordvoering
 • Red Ball Express commissie
 • Webmaster
 • Sociale media
 • Contrails redactie (magazine)

Collectie

 • Collectiebeheer en conservering,
 • Restauratie en Fotografie
 • Schenkingen en bruikleen
 • Educatie
 • Historisch Onderzoek Team
 • Bibliotheek en archief

Achtergrondtaken

 • Operationele Coördinatie
 • Operationeel secretaris
 • Organisatie beheer
 • Donateursadministratie
 • Fondsenwerving en sponsoring
 • Vertrouwenspersoon
 • AVG
 • Beveiliging
 • Productontwikkeling
 • Juridisch adviseur
 • Informatisering en ICT
 • Technisch onderhoud