Renovatie Fort bij Aalsmeer

Met ingang van 1 oktober 2022 is Stadsherstel Amsterdam N.V. eigenaar van het Fort bij Aalsmeer en daarmee de nieuwe huisbaas van CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45.

Geschiedenis van het Fort bij Aalsmeer

Het Fort bij Aalsmeer is in 1905 opgeleverd als een van de fortificaties van de Stelling van Amster-dam. De stelling was bedoeld om de hoofdstad, Amsterdam, een beleg van 6 maanden te laten doorstaan. Alle benodigde voorzieningen waren binnen de stelling, als ring rondom Amsterdam aangelegd, beschikbaar. Vanaf de oplevering is het fort gebruikt door de Nederlandse strijdkrachten totdat in mei 1940 Nederland door de Duitsers werd bezet. Het fort is in de oorlog gebruikt als munitieopslag. Na de Tweede Wereldoorlog werd het fort als magazijncomplex gebruikt en later in gebruik genomen door de nu al enige tijd opgeheven B.B. (Bescherming Bevolking). Daarna is een deel van het fortgebouw gebruikt voor brandweeroefeningen.

Huidig gebruik en toekomst van het fort

In 2007 is het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 in een deel van het fortgebouw getrokken. Sindsdien is onze collectie uitgebreid. Nu, in 2022, staan wij aan de vooravond van een ingrijpend project. De huidige eigenaar, Stadsherstel Amsterdam N.V. start binnenkort met de renovatie van het gehele fortgebouw. De renovatie is veelomvattend. Het dak krijg nieuw bitumen en de toplaag met gras zal weer worden teruggeplaatst. Van binnen wordt het gebouw ’in oude luister’ hersteld. De nog beschikbare originele materialen en elementen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Ook de buitenkant krijgt een opknapbeurt.

Fasering

De renovatie zal in een aantal fasen plaatsvinden. Er wordt begonnen met de renovatie van het afgebrande deel van het fort, dat deel waar de brandweeroefeningen heeft gehouden. Als dat deel is opgeleverd zal CRASH dat deel als opslag gebruiken voor de materialen die in het deel ter rechterzijde van de poterne zijn opgeslagen. Zo maakt CRASH ruimte voor Stadherstel om dat deel van het gebouw ongehinderd te renoveren. Wij zullen in deze fase wel moeten inschikken. De tijdelijke exposities zullen worden opgeheven, zodat wij wat speelruimte krijgen voor de vaste expositie. Na oplevering van dat deel kan CRASH daar het museum opnieuw inrichten. Zodra wij het museum hebben verplaatst kan Stadherstel het laatste deel van het fort aanpakken. De verwachting is dat dit gehele project zeker een jaar zal duren.

CRASH Blijft open

De eerste fase van de verbouwing heeft geen gevolgen voor de museumopening. Daarna zal CRASH naar alle waarschijnlijkheid openblijven tijdens de voorbereiding van fase 2, de renovatie van het rechterdeel. De herinrichting van het museum in de nieuwe ruimten heeft tot gevolg dat wij enige tijd gesloten zullen zijn. Die periode houden wij natuurlijk zo kort mogelijk. De actueel status zal op onze website worden gepubliceerd. Ook onder het menu ’Agenda’ is de actuele status over onze openingstijden te raadplegen.

Het nieuwe museum

CRASH heeft na de renovatie de beschikking over ruimten die toekomstbestendig zijn. Zo worden de toiletgroepen nieuw gebouwd en wordt gewerkt aan verduurzaming, zeker op het gebied van energie. De expositie zal een vernieuwde opzet krijgen. Daar wordt met een team hard over nagedacht. Er zijn echter veel handen nodig om onze materialen en objecten veilig en kundig te verplaatsen. Daarom verwelkomen wij graag vrijwilligers die zich daarvoor willen inzetten.