Expositie ‘100 Jaar Fokker Vliegt Voorbij’

Op zaterdag 6 juli om 12:00 de expositie “100 jaar Fokker Vliegt Voorbij” geopend

Deze tijdelijke expositie is tot eind december in het museum te bezoeken. Indrukwekkend is het grote aantal verschillende typen dat Fokker heeft gebouwd. Dat is te zien in een fototijdslijn waarin de belangrijkste Fokker vliegtuigen worden getoond. Het ontstaan van de Fokker vliegtuigenfabriek wordt belicht, naast een kort overzicht van het leven van Anthony Fokker. Illustraties van verschillende Fokker vliegtuigen die Thijs Postma zo treffend heeft neergezet zijn ook te bewonderen. Naast foto’s en illustraties zijn ook modellen van de Fokker vliegtuigtypes te bewonderen. Deze zijn uit de collecties van vrijwilligers tijdelijk ter beschikking gesteld aan CRASH. Een van onze donateurs, Henk Verhoef, stelt twee Meccano modellen tijdelijk ter beschikking. Een model toont de mitrailleur synchronisatie die door Fokker is geperfectioneerd. Het andere model toont de werking van de motor van de Fokker D. XXI die technisch zijn tijd ver vooruit was.

Het CRASH luchtoorlog- en verzetsmuseum’40-’45 exposeert als een van de weinige musea de originele resten van bijna alle Fokker vliegtuigtypen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Meidagen van 1940. Zo zijn er resten van een Fokker D. XXI, een Fokker T. V, een Fokker C. X en van een Fokker G. I te bewonderen. Deze zijn door onze vrijwilligers opgegraven en deels gerestaureerd. Wij vinden het 100 jaar Fokker jubileum een mooie gelegenheid om deze resten speciaal onder de aandacht te brengen. Vooral de acties die de bemanningen van die vliegtuigen hebben uitgevoerd verdienen onverminderd de aandacht, hoe triest het lot van die bemanningen vaak is geweest. Onze gidsen vertellen met grote passie en met veel kennis over de geschiedenis van de begindagen van de Tweede Wereldoorlog.