Lezing Nederlandse voertuigen in de meidagen

Aalsmeerderbrug: Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45 organiseert in op zaterdag 11mei een Lezing over Militaire voertuigen in het Nederlandse leger in mei 1940

De lezing wordt verzorgd door Ed Beekman.

De lezing gaat over de voertuigen van het Nederlandse leger waarbij naar voren komt hoe aarzelend en laat de legerleiding overging tot de aanschaf van de juiste voertuigen en de juiste aantallen, zowel gevechts- als transportvoertuigen. Zonder particulier initiatief van b.v. Huub van Doorne (DAF) en enkele militairen met de juiste inzichten was het Nederlandse leger de strijd ingegaan met wat voertuigen uit de Eerste Wereldoorlog. Pas na 1934 drong de ernst van de situatie door, maar dat was rijkelijk laat.

De lezing is gratis toegankelijk voor museumbezoekers