Privacy Policy

Deze pagina beschrijft de Privacy policy voor Crash Research in Aviation Society Holland, eigenaar van www.crash40-45.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle online  diensten die vallen onder de stichting Crash Research in Aviation Society Holland, uitgezonderd de diensten waarbij naar een specifieke op die dienst van toepassing zijnde privacyverklaring wordt verwezen. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze producten en diensten. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Doel

Ons doel is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn! Wij willen u gerichte en persoonlijke service aanbieden en daar hebben wij uw persoonsgegevens voor nodig. Wij zorgen er voor dat wij hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Wij vinden het erg belangrijk dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan uw IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt.

In deze privacyverklaring vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan en welke maatregelen wij nemen ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens. Onze privacyverklaring bevat de volgende onderdelen:

  1. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.
  2. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die vermeld staan in deze privacyverklaring. Zo verkopen wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet aan andere partijen.
  3. Wij houden u graag op de hoogte van interessante informatie over voor u relevante producten of diensten van Crash of derde partijen.
  4. Wij willen u graag diensten op maat aanbieden, wat wij doen door het tonen van zo relevant mogelijke informatie op onze website.
  5. Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van de door u gevraagde product of dienst. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.
  6. Om onze website constant te kunnen blijven verbeteren, houden wij (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website.
  7. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren.
  8. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal.
  9. U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen.

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.crash40-45.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.crash40-45.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Crash Research in Aviation Society Holland en specifiek www.crash40-45.nl, kun u ons benaderen door dit formulier in te vullen en te versturen. De webmaster is de ontvanger en zal uw bericht naar de geëigende persoon doorsturen.

Monitoren gedrag bezoeker

www.crash40-45.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan of te herleiden tot andere persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies

www.crash40-45.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Donateursschap

Indien u ervoor heeft gekozen om donateur te worden van stichting Crash Research in Aviation Society Holland, dan zullen wij uw persoonsgegevens opslaan in onze donateursadministratie. Alleen de direct verantwoordelijke voor de donateursadministratie heeft toegang tot deze administratie. Naast uw NAW-gegevens registreren wij (indien opgegeven) uw telefoonnummer(s), uw emailadres, bankrekeningnummer en uw betalingen van donateursbijdrage. Deze gegevens worden opgeslagen bij de clouddienst van Google, te weten Google Drive. Op https://cloud.google.com/security/gdpr/ treft u meer informatie aan over Google en de AVG (GDPR) en hierop staat ook vermeld dat Google zich conformeert aan de regels van AVG (GDPR).

Wij bewaren de persoonsgegevens van de donateurs gedurende de tijd van donateursschap. Indien iemand zich afmeld als donateur zullen wij de wettelijke bewaartermijn voor onze financiele administratie hanteren, namelijk 7 jaar.

Zoals hierboven vermeld kunt u inzage vragen van de bij ons geregistreerde persoonsgegevens of indien wenselijk een verzoek indienen tot vernietiging (bij einde donateursschap).

Contact

Als u opmerkingen of vragen hebt over deze privacyverklaring of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, dan kunt u contact met ons opnemen via de pagina contact.

Wij hebben onze privacyverklaring op 7 juni 2018 voor het laatst gewijzigd. Vanzelfsprekend brengen wij u ook op de hoogte van mogelijke wijzigingen.