Remembrance Fonds

Het doel van her Remembrance fonds is het financieren van CRASH-activiteiten en het bijdragen aan de continuïteit van CRASH. Er worden initiatieven ondernomen om het bedrijfsleven en sociaal culturele organisaties en particulieren te interesseren en ook om Europese subsidie mogelijkheden aan te wenden om dit fonds te vullen. De constructie die CRASH daarbij op het oog heeft is dat geldverstrekkers voordeel ondervinden in de vorm van gebruik van faciliteiten en naamsbekendheid.
Daarnaast zal het Rembrancefonds werken als een garantiefonds. Het fonds lost het verschil op tussen de afgesproken jaarbegroting van CRASH en de opbrengsten uit activiteiten en diensten. Hoe kleiner dit verschil is, hoe minder de investeerders aan het garantiefonds hoeven bij te dragen. Is het verschil groot dan zal het garantiefonds ervoor kunnen zorgen dat het benodigde geld wordt ingezet om de financiële balans in evenwicht
te krijgen. Is er een batig saldo dan is de garantiebijdrage niet nodig. CRASH heeft hiervoor spelregels opgesteld. De kracht van deze constructie is dat investeerders mee kunnen helpen de exploitatie van CRASH gezond te maken. Ze hoeven geen geld te geven op voorhand, hun garantie helpt de balans in evenwicht te houden.

Klik HIER om het inschrijfformulier te downloaden.

U gaat met het invullen van het inschrijfformulier akkoord met onze privacy policy. Zie hiervoor de pagina op de site onder de menu optie “Stichting”.

Remembrance fonds Toelichting en opzet