Ik word donateur

Ik word donateur en steun daarmee de werkzaamheden van de Stichting Crash Research in Aviation Society Holland. U ontvangt 4 x per jaar het clubmagazine ´Contrails´ en heeft ook gratis toegang tot het CRASH Luchtoorlog -en Verzetsmuseum 1940-1945 en de evenementen en lezingen die in en om het museum worden gehouden.
Vul onderstaand aanmeld formulier in en druk op versturen. Dit formulier wordt aan Leslie van der Schaaf verstuurd.

De donateursbijdrage is afhankelijk van wanneer de aanmelding plaatsvindt:
Wordt u donateur in januari t/m juni, dan is de minimum bijdrage: € 21,00. Wordt u donateur na 1 juli, dan is de minimum bijdrage: € 10,50.
Het donateurschap wordt voor een jaar of een half jaar gerekend. U bent uiteraard vrij om zelf een hoger bedrag te doneren. Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun!

U wordt gevraagd zelf minimaal het verschuldigde bedrag over te maken nar het rekeningnummer IBAN: NL72 INGB 0000 7364 09 t.n.v. Crash Research In Aviation Society Holland
BIC: INGBNL2A

  Ik wil actief betrokken worden bij CRASH ’40-’45 en geef mij hierbij ook op als actief vrijwilliger.

  JaNee

  Als u heeft aangegeven ook vrijwilliger bij CRASH '40-'45 te willen worden, klik dan hieronder.

  IK WORD VRIJWILLIGER

  De door mij verstrekte gegevens mogen door CRASH ’40-’45 uitsluitend worden gebruikt om mij te bereiken en zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van u aan derden worden verstrekt.

  Na ontvangst van uw donatie ontvangt u een donateurskaart en het blad Contrails (4x per jaar).
  Het magazine Contrails is het kwartaalmagazine van onze Stichting. Hierin worden alle activiteiten van de Stichting CRASH ’40-’45 belicht, Daarnaast vindt u een aantal interessante artikelen.
  Als donateur ontvangt u jaarlijkse donateurskaart die u het gehele jaar recht geeft op gratis toegang tot het museum voor u en één introducé.