ANBI

Onze stichting heeft sinds 1 januari 2017 de ANBI-status bij de Belastingdienst. Een van die verplichtingen is het publiceren van de onderstaande gegevens.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, Dhr. Leslie van der Schaaff.

Algemeen

Stichting CRASH Research in Aviation Society Holland is opgericht op: 30-08-1991
Kamer van Koophandel: 1225665
Vestiging: Haarlemmermeer
ANBI RSIN: 800560000
Correspondentieadres:
Graslaan 10,
1424 SB De Kwakel

Museum Adres:

Fort bij Aalsmeer,
Aalsmeerderdijk 460
1436 BM Aalsmeerderbrug
Website: www.crash40-45.nl

Bestuur en nevenfuncties CRASH Research in Aviation Society Holland

Voorzitter

dhr. P.J. de Raaf

Secretaris

dhr. J.A.P.M. Springintveld

Penningmeester

dhr. L. van der Schaaff

Penningmeester

dhr. R.A.P.H. de Wolf

Bestuur en nevenfuncties Stichting Collectiebeheer CRASH

Het bestuur is eigenaar van de collectie. Het beheer van de collectie is in handen gegeven van de stichting CRASH Research in Aviation Society Holland.

Voorzitter / Penningmeester

dhr. L. van der Schaaff

Secretaris

dhr. J.A.P.M. Springintveld

Bestuurslid

dhr. R.A.P.H. de Wolf

Doelstellingen CRASH Research in Aviation Society Holland:

Onze missie:

Instandhouding en verspreiding van kennis en inzicht met betrekking tot de luchtoorlog en verzet en samenleving in de Haarlemmermeer gedurende WO2, om van daaruit primair bij jongeren en hun opvoeders bewustwording en empathie te creëren, opdat zij betekenis kunnen geven aan fundamentele grondrechten en vrijheid.
Ons motto luidt: “Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren”

Onze focus van 2022 t/m 2026:

  • Intensieve aandacht geven aan de luchtoorlog in West Nederland in de periode tussen 1940 en 1945 door eigen onderzoek te doen naar feiten en crashlocaties en het daarmee aanvullen en verbeteren van onze collectie. Wij brengen daarnaast expertise in bij onderzoeken of gestelde vragen en zullen vaste relaties aangaan met onderzoekers, bergers en archeologen.
  • Intensieve aandacht geven aan verzet en samenleving in de Haarlemmermeer in de periode tussen 1940 en 1945 door actief onderzoek te doen naar die geschiedenis waarbij zoveel mogelijk betrokkenen en nabestaanden worden uitgenodigd hun verhaal te doen en deze verhalen in enigerlei vorm toegankelijk maken. Wij zullen daartoe ook verbindingen aangaan met onderzoekers en historische verenigingen.
  • Het museum verder ontwikkelen tot een instituut voor educatie, informatie en kennis en daarmee een Informatie- annex kenniscentrum voor bezoekers en externe relaties. Het collectiebeheer en de opbouw van het museum worden aangepast aan de eisen om de formele museumstatus te verkrijgen.
  • Het regelmatig wisselen van tentoongestelde collectiedelen en het vergroten van de interactieve participatie van de bezoeker.
  • Streven naar een grotere financiële onafhankelijkheid door de invulling en aanvulling van het “Remembrance fonds” en het zoeken naar sponsors en fondsen voor reguliere en speciale activiteiten. Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45 heeft de intentie de toegangsgelden voor het museum en het donateurschap op een redelijk niveau te houden.
  • Zorgen voor haar vrijwilligers. Het streven is voldoende vrijwilligers te hebben zodat eenieder naast de inhoudelijke genoegdoening ook plezier heeft in het vrijwilligerswerk voor Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45. Daarbij is het realiseren en in stand houden van een prettige cultuur een belangrijk streven. Het beschikbaar aantal vrijwilligers is een bepalende factor in wat Crash Research in Aviation Society Holland kan realiseren.

Beloningsbeleid:

De stichting Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45 keert geen beloningen uit aan haar bestuurders of vrijwilligers. De organisatie draait geheel op vrijwilligers. Dit betekent dat alle inkomsten ten goede komen aan de stichting Crash Research in Aviation Society Holland.

Financiële verantwoording: