image_pdfimage_print

Onze stichting heeft een ANBI verklaring van de belastingdienst.
ANBI staat voor: ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. 

Bij vragen en/of opmerkingen hierover kunt u contact opnemen met:
dhr. Leslie van der Schaaff
Klik op de naam om een bericht te sturen. 

ALGEMENe informatie:

Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45 is opgericht op 30-08-1991
en geregistreerd bij kamer van koophandel: 41225665
Vestiging: Haarlemmermeer, RSIN: 800560000.
Correspondentieadres: Graslaan 10, 1424SB De Kwakel

MUSEUM:

Adres: Fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug
website: https://www.crash40-45.nl

BESTUUR PORTEFEUILLES:

Voorzitter: Peter de Raaf – BERICHT STUREN
Secretaris: Jan Springintvelt – BERICHT STUREN
Penningmeester: Leslie van der Schaaff – BERICHT STUREN
Algemeen bestuurslid: Hans Dijkamp
Algemeen bestuurslid: Raph de wolf

DOELSTELLINGEN:

Onze missie:

Instandhouding en verspreiding van kennis en inzicht met betrekking tot de luchtoorlog en verzet en samenleving in de Haarlemmermeer gedurende WO II, om van daaruit primair bij jongeren en hun opvoeders bewustwording en empathie te creëren, opdat zij betekenis kunnen geven aan fundamentele grondrechten en vrijheid.
Het motto luidt: “Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren”

ONZE FOCUS IN DE PERIODE 2017 – 2022:

  • Intensieve aandacht geven aan de luchtoorlog in West Nederland in de periode 1940 – 1945 door eigen onderzoek naar feiten en crashlocaties en het daarmee aanvullen/verbeteren van onze collectie.Wij zullen daarnaast expertise inbrengen bij onderzoeken of gestelde vragen en zullen vaste relaties aangaan met onderzoekers, bergers en archeologen.
  • Intensieve aandacht geven aan verzet en samenleving in de Haarlemmermeer in de periode 1940 – 1945 door actief onderzoek te doen naar die geschiedenis waarbij zoveel mogelijk betrokkenen en nabestaanden worden uitgenodigd hun verhaal te doen en deze verhalen in enigerlei vorm toegankelijk maken. Wij zullen daartoe ook netwerken met onderzoekers en historische verenigingen.
  • Het Luchtoorlog -en verzetsmuseum doorontwikkelen naar een instituut voor educatie, informatie en kennis. (Een Infopunt/kenniscentrum voor bezoekers en externe relaties) Het collectiebeheer en de opbouw van het museum worden aangepast om de formele museumstatus te kunnen verkrijgen. Het regelmatig wisselen van tentoongestelde collectiedelen en het vergroten van de interactieve participatie van de bezoeker.
  • Streven naar een grotere financiële onafhankelijkheid door de verdere invulling en aanvulling van het “Remembrance fonds” en het zoeken naar sponsors voor reguliere en speciale activiteiten. Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45 heeft de intentie de toegangsgelden voor het museum en het deelnemersschap zo laag mogelijk te houden.
  • Zorgen voor haar vrijwilligers. Het streven blijft voldoende vrijwilligers te hebben zodat eenieder naast de inhoudelijke genoegdoening ook gewoon plezier heeft in het vrijwilligerswerk voor Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45. Daarbij is het realiseren en instandhouden van een prettige samenwerkingscultuur een belangrijk streven. Het beschikbaar aantal vrijwilligers is een bepalende factor in wat Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45 kan realiseren. Het streefgetal is een vast aantal van ca 30 vrijwilligers.
BELONINGSBELEID:

De stichting Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45 keert geen beloningen uit aan haar bestuurders of vrijwilligers. De algehele organisatie draait op vrijwilligers. Dit betekent dat alle inkomsten ten goede komen aan de stichting Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45!

ACTIVITEITEN:

Download HIER onze activiteiten van het afgelopen jaar (2017). De voor 2018 geplande aktiviteiten vindt u HIER.

Financiële VERANTWOORDING:

HIER kunt u als financiële verantwoording de jaarrekening 2016 downloaden. 

U kunt HIER de begroting van CRASH over de jaren 2016 tot en met 2018 inzien.