Over stichting Crash Research In Aviation Society Holland

Onze missie

Onze missie is het bevorderen van de instandhouding en verspreiding van kennis en inzicht met betrekking tot de luchtoorlog in WO II om van daaruit primair bij jongeren en hun opvoeders bewustwording en empathie te creëren, opdat zij betekenis kunnen geven aan fundamentele grondrechten en vrijheid.
Ons motto luidt: “Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren”.

Juridische entiteit

Stichting: Crash Research in Aviation Society Holland, opgericht: 30-08-1991
KvK: 41225665 Vestiging: Haarlemmermeer

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 40-45 heeft de ANBI status.

De oorsprong van CRASH

Van werkgroep tot stichting en van expositie tot permanent museum

Het eerste CRASH logo
Henk Rebel, de eerste voorzitter van CRASH

Enkele enthousiaste mensen zijn in 1987 begonnen met het onderzoek naar de luchtstrijd boven de Haarlemmermeer tijdens WO2.
Onder leiding van Henk Rebel werden in zijn woonplaats Badhoevedorp de restanten van een RAF-bommenwerper gevonden, die in de nacht van 30 op 31 mei 1942 aan de Akerdijk in Badhoevedorp neerstortte. De gehele bemanning kwam om het leven. Voor Henk was dit een bijzonder en emotioneel begin van zijn inspanningen om meer te weten te komen over de luchtoorlog, de bemanningen en het verhaal achter het wrak.
Henk (1932) was toentertijd de enige van de werkgroep die daadwerkelijk de oorlog had meegemaakt, en daarbij de bombardementen op Schiphol in mei 1940, de bezetting en de bevrijding.
Het eerste onderzoek kreeg veel aandacht, ook van de media. Langzaam ontplooiden zich meer onderzoeken, deels uit eigen informatie en deels op aangeven van bewoners. Hierna werden vliegtuig locaties gevonden van een Amerikaanse P-51 Mustang, een RAF Spitfire en een Short Stirling bommenwerper. De collectie groeide gestaag waarna in 1991 een stichting werd opgericht, genaamd Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45, afgekort CRASH ’40-’45.
Sinds 1987 is CRASH actief met haar onderzoek in de regio Randstad waar zij hoofdzakelijk haar werkgebied heeft. In dit gebied zijn in de oorlogsjaren ongeveer 750 vliegtuigen neergekomen. Voor de stichting en haar werkzaamheden staat het verhaal achter het wrak deel centraal. Hierdoor krijgen de gebeurtenissen en artefacten in ons museum meer betekenis en wordt alles in meerdere opzichten belicht, met als doel het bewaren van het cultureel historisch erfgoed.
In de collectie bevindt zich een uniek stuk vaderlandse militaire luchtvaartgeschiedenis. Als enige in de wereld heeft het onderzoek van CRASH in 1993 de vondst van een Nederlands gevechtsvliegtuig, de Fokker D.XXI Nr. 229, opgeleverd. Het wrak is gedeeltelijk gereconstrueerd en is binnen de tentoonstelling nadrukkelijk aanwezig.
Velen lieten het leven in de luchtstrijd die boven onze hoofden werd uitgevochten. De jonge bemanningsleden vochten voor onze vrijheid, daarom mogen wij niet vergeten wat zij hiervoor hebben gedaan. Soms betaalden ze de hoogste prijs!
CRASH heeft zich ten doel gesteld een grote tentoonstelling over de luchtoorlog binnen en om de gemeente Haarlemmermeer op een educatieve en informatieve wijze te presenteren, omdat het nodig blijft te herinneren en te vertellen over de verschrikkingen van oorlog.