Formele reactie van de RAFA op onze verhuizing

Reactie van de RAFA op onze verhuizing

Klik hier voor de formele reactie van de RAFA op onze verhuizing

Onderstaand vindt u de vertaling in het Nederlands.

Namens de Royal Air Forces Association, Afdeling Amsterdam , wil ik graag onze teleurstelling uitspreken over het nieuws dat het ‘Crash’ Museum zijn huidige locatie moet verlaten.

Hoewel ‘Crash’ een museum is, is het ook een verzamelplaats en een gedenkteken geworden voor vele nabestaanden van de duizenden Britse en Amerikaanse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog die hun leven hebben opgeofferd in de strijd tegen onderdrukking. Het waren hun onzelfzuchtige pogingen die leidden tot de bevrijding en de vrijheid van de bezette landen zoals Nederland. Helaas zullen de nabestaanden niet langer in staat zijn om, als het museum moet sluiten, deze unieke locatie te bezoeken ter ere van hun dierbaren.

Het Crash-museum eert niet alleen de opofferingen en dapperheid van de geallieerde vliegtuigbemanningen, het speelt ook een belangrijke rol die de huidige en toekomstige generaties herinnert aan de gruwelen van de oorlog en hierdoor hopelijk helpt te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt.

Als voorzitter van de Royal Air Forces Associaton Afdeling Amsterdam hoopt mijn commissie dat het Crash Museum de voor deze verhuizing verantwoordelijken onze sterke gevoelens over dit plan kenbaar maakt.

Hoogachtend,

Malcolm Mason
Voorzitter