Eerste verkennend gesprek tussen CRASH en Stadsherstel

Dinsdag 10 maart heeft het eerste, verkennende, gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van “Stadsherstel Amsterdam” en het bestuur van CRASH.
 

Deze ontmoeting had tot doel nader met elkaar kennis te maken en de wederzijdse ideeën uit te wisselen over de herbestemming van het Fort bij Aalsmeer. Wij kregen de gelegenheid ons enthousiasme en trots te tonen over de prestaties die CRASH de afgelopen jaren heeft geleverd; dat wij in 2019 een recordaantal bezoekers hebben aangetrokken en dat wij hard op weg zijn om een officiële museumstatus te krijgen. Het werd daarmee duidelijk dat CRASH er echt toe doet en dat wij een goede partij zijn om in een totaalconcept voor de herbestemming van het Fort te worden opgenomen. De vertegenwoordigers van Stadsherstel gaven een korte toelichting op hun organisatie en de daarin opgesloten doelstellingen. Voor hen vormt een goede en exploitabele herbestemming van monumentale panden een belangrijke drijfveer. Wij hebben vervolgens aangegeven hoe wij de afgelopen 3 jaar hebben geworsteld met onze huisvesting en dat wij hopen dat met de komst van Stadsherstel daar een goed einde aan komt. Stadsherstel geeft aan dat wat hun betreft er in het Fort een combinatie komt van culturele /artistieke activiteiten, een trainingsfaciliteit (bijvoorbeeld in samenwerking met Paul Bos), uiteraard CRASH en een horecavoorziening. Daartoe zal een herverdeling van alle ruimten in het fort noodzakelijk zijn. De gedachte van Stadsherstel is te beginnen met de reparatie en restauratie van het dak en van het uitgebrande deel van het fort. De volgende stap is dat Stadsherstel de inzichten die zij hebben opgedaan in de gesprekken met ons, Paul Bos en met de Dorpsraad Rijsenhout verwerken tot een uiteindelijk plan dat aan de gemeente zal worden aangeboden. Wij hebben besloten dat nadien een klein team van mensen onder leiding van Leslie van der Schaaff de verdere onderhandelingen zal gaan doen.

We blijven u informeren
Bestuur CRASH