CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 heeft in 2012 een nieuwe permanente tentoonstelling geopend over Nederlandse geheim agenten van het Bureau Bijzondere Opdrachten, de andere ‘soldaten van Oranje’. Centraal in deze tentoonstelling staat het verhaal van verzetsstrijdster en geheim agente Jos Gemmeke.

Na haar overlijden op 20 december 2010 kreeg het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 nieuwe aanwinsten in de collectie, n.l. persoonlijke voorwerpen die Jos Gemmeke in haar tijd als geheim agente gebruikte of voorwerpen die een relatie hebben met haar werk als parachutiste of lid van de First Aid Nursing Yeomanry (FANY).

Er kwam echter uit haar nalatenschap ook een onwaarschijnlijk groot archief naar het museum met informatie over Nederlandse geheim agenten, alles verzameld Eddy de Roever, de veel te jong overleden auteur en rapporteur van de Stichting ’40-’45 die met maar liefst vier boeken het werk van de agenten, die werkten voor het Bureau Bijzondere Opdrachten aan de vergetelheid wist te ontrukken. Er waren echter ook bijzondere, persoonlijke voorwerpen van de agenten bij. Het fotomateriaal uit dit archief en de voorwerpen, die jaren geleden aan Jos Gemmeke werden overgedragen, zijn gebruikt om het heldhaftige werk van de verzetsmensen in dit museum opnieuw in de schijnwerpers te zetten.